Konkurs

Udostępnij znajomym ;)

przycisk_glosuj

rejestracja głosuj podziękowania

Projekt konkursowy „Kolorowe boisko w Wojtkowej”

Realizując  budowę boiska szkolnego pragniemy uatrakcyjnić ofertę edukacyjną szkoły, co pozwoli dzieciom na zwiększenie aktywności fizycznej, oderwanie się od komputera i telewizora. W obecnych czasach wśród dzieci obserwuje się nasilające zjawisko odchyleń od prawidłowego rozwoju, wad i nieprawidłowości psychoruchowych. Elementem zapobiegającym takim nieprawidłowościom, są właśnie zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu, które dostarczają bodźców,  do prawidłowego rozwoju dzieci.

przycisk_glosuj

Szkoła Podstawowa w Wojtkowej jest szkołą oddaloną o 25 km od siedziby największej w Polsce pod względem powierzchni Gminy Ustrzyki Dolne. Do szkoły uczęszcza łącznie z dziećmi z oddziału przedszkolnego 88 uczniów z 9 miejscowości (Wojtkowa, Nowosielce Kozickie, Trzcianiec, Grąziowa, Wojtkówka, Jureczkowa, Kwaszenina, Liskowate, Roztoka). W placówce uczą się także uczniowie z innych obwodów (Krościenko, Kuźmina, Ustrzyki Dolne). Duża część dzieci (78%) dojeżdża do szkoły autobusami, a odległość do najbardziej oddalonych miejscowości wynosi 15 km. Szkoła mieści się w nowoczesnym budynku, oddanym do użytku w 2000 roku.

Jest on przystosowany dla uczniów niepełnosprawnych, posiada niepełnowymiarową salę gimnastyczną. Z braku funduszy nie wybudowano przy szkolne boiska sportowego. W szkole urządzono i wyposażono dwie pracownie komputerowe, doposażono bibliotekę w sprzęt komputerowy. W ramach akcji „Radosna Szkoła” zakupiono nowoczesne pomoce do zajęć w klasie I. Oferta edukacyjna szkoły jest poszerzana przez realizację projektów grantowych. Szkoła dwukrotnie wygrała konkurs Small Grants w ramach szóste ji ósmej edycji Programu ENGLISH TEACHING. Placówka jest również dwukrotnym laureatem ogólnopolskiego Konkursu Grantowego „Po Stronie Natury” oraz laureatem ogólnopolskiego Konkursu Grantowego „ Z Kujawskim pomagamy pszczołom”. Projekty obejmują szereg działań propagujących postawy proekologiczne, rozbudzają współodpowiedzialność za stan lokalnego środowiska. Jurorzy docenili ich wysoką wartość edukacyjną, innowacyjność i praktyczne zastosowanie. Realizacja działań wymaga od uczestników kreatywności, ale także na szeroką skalę włączania wielu instytucji i osób prywatnych w te projekty. Szkołę wspierają w jej poczynaniach min. Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu, placówka Straży Granicznej w Wojtkowej, Ośrodek Szkolenia Górskiego w Trzciańcu, 21 Brygada Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie, Nadleśnictwo Bircza, Powiatowa Komenda Policji w Ustrzykach Dolnych, Ustrzycki Dom Kultury, Biblioteka Wiejska, Ochotnicza Straż Pożarna w Wojtkowej, Starosta Bieszczadzki ,Burmistrz Ustrzyk Dolnych, Kierownictwo Ośrodka Wypoczynkowego w Arłamowie, Sołtys, Radny, Posłowie na Sejm.

Uczniowie rozwijają samorządność, chętnie zgłaszają różne pomysły na rzecz społeczności szkolnej. Uczestniczą w wielu akcjach charytatywnych na rzecz chorych i niepełnosprawnych dzieci.Szkoła prowadzi też działalność innowacyjną – programy przyrodnicze „Tajemnice nieujarzmionej przyrody”, „Bliskie spotkania z naturą”. Dla uczniów organizowane są różne zajęcia pozalekcyjne: kółka sportowe, języka angielskiego, humanistyczne, matematyczne, taneczne, wyrównujące trudności w nauce.

W szkole prężnie działa Samorząd Uczniowski i organizacje młodzieżowe: LOP, SKO. Od kilku lat aktywnie działa drużyna harcerska „Młodzi odkrywcy” propagująca wychowanie patriotyczne i regionalne. Priorytetowym zadaniem szkoły jest zapewnienie uczniom szeroko pojętego bezpieczeństwa i warunków do harmonijnego rozwoju, dobre przygotowanie do dalszego etapu kształcenia.

Brak boiska szkolnego jest dużym utrudnieniem w prowadzeniu zajęć wychowania fizycznego, które nauczyciele prowadzą w niepełnowymiarowej sali gimnastycznej. Pomimo tych utrudnień organizowane są w placówce różnorodne zawody sportowe: w piłkę koszykowa, siatkową, nożną, ringo, tenisa stołowego, zawody sprawnościowe, w których uczniowie biorą liczny udział.

Realizując budowę boiska szkolnego pragniemy uatrakcyjnić ofertę edukacyjną szkoły, co pozwoli dzieciom na zwiększenie aktywności fizycznej, oderwanie się od komputera i telewizora. W obecnych czasach wśród dzieci obserwuje się nasilające zjawisko odchyleń od prawidłowego rozwoju, wad i nieprawidłowości psychoruchowych. Elementem zapobiegającym takim nieprawidłowościom, są właśnie zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu, które dostarczają bodźców, do prawidłowego rozwoju dzieci.

Komu Bieszczady są bliskie sercu, niech odda na nasz projekt głos. Dziękujemy!!!!!!!

Nasze żbiki ;)